SAT, 16 JUL 2016 12:00 IN PRESS RELEASE

On July 15, Friday, Turkey witnessed a coup attempt by sections of the military, which has left dozens dead and injured. The attempt has been successfully put down and the government is back in control of the country. At the Dialogu Nams, we condemn, in the strongest terms, the attempted military coup in Turkey and reiterate that there is no place for military interventions in democracy.

Turkey has long suffered from the anti-democratic reflex of the military. The achievement of free and fair elections where governments are accountable to the public and power changes hands through the ballot box has been Turkey’s most valuable achievement, which should be protected and cherished at all time.

While admitting the scarcity of information at the early hours of the night, President Erdogan and figures close to him were quick to lay blame on the Hizmet movement. This is a predictable pattern, as Erdogan blames almost all oppositional development in Turkey on Hizmet as a pretext to purge state and civil society. Gulen issued a statement early in the night condemning this coup in the strongest terms, adding “[a]s someone who suffered under multiple military coups during the past five decades, it is especially insulting to be accused of having any link to such an attempt. I categorically deny such accusations.” Leading Hizmet NGOs in Turkey and abroad also issued condemnatory statements last night. Hizmet participants have consistently demonstrated categorical condemnation of such anti-democratic practices and showed strong commitment to the rule of law and functioning democracy. Both Fethullah Gülen’s teachings and the Hizmet participants’ works around the world on dialogue, democratic engagement, active citizenship and social cohesion is the embodiment of this commitment.

We hope those accused with trying to overthrow the government will be tried in courts of law and this incident becomes a source of motivation for strengthening Turkey’s democracy.

Notes to editors

Dialogu Nams was established in Riga in 2011 by Latvians and Turks who are inspired by the teachings and example of Fethullah Gülen. It aims to promote dialogue and advance social cohesion by connecting communities through discussion forums, courses, capacity building publications and outreach. Dialogue Nams is not a religious or ethnic organisation, but rather aims to facilitate dialogue on a whole range of social issues, regardless of any particular faith or religion. It stands for democracy, human rights, the non-instrumentalisation of religion in politics, equality and freedom of speech. For more information, see: www.dialogunams.lv

Atbildot uz militāro intervenciju Turcijā

Piektdien, 15. jūlijā, Turcija pieredzēja puča mēģinājumu, kuru īstenoja daļa no militārajiem spēkiem, kā rezultātā ir tūkstoši mirušo un ievainoto. Apvērsuma mēģinājums tika veiksmīgi neitralizēts un valdība atkal kontrolē valsti. Biedrībā “Dialogu Nams” mēs īpaši stingri nosodām militārā puča mēģinājumu Turcijā un uzsveram, ka militārai intervencijai nav vietas demokrātijā.

Turcija ilgi cieta no antidemokrātiskā militāro spēku atspulga. Brīvo un godīgo vēlēšanu panākšana, kurās valdības ir atbildīgas par savu rīcību sabiedrības priekšā un varas maiņa notiek caur vēlēšanu kasti, ir Turcijas visvērtīgākais sasniegums, kuru vajag aizsargāt un godāt vienmēr.

Neskatoties uz informācijas nepietiekamību agrajās rīta stundās, prezidents Erdogans un viņa sabiedrotie ātri uzvēla vainu Hizmet kustībai. Tas ir paredzami, jo Erdogans vaino Hizmetu gandrīz visās opozīcijas izpausmēs Turcijā, izmantojot to kā ieganstu, lai traucētu valsts un pilsoniskās sabiedrības attīstību. Gulen (Gilens) agri no rīta paziņoja, ka stingri nosoda šo puču, piebilstot: “Kā cilvēkam, kurš cieta no vairākiem militāriem apvērsumiem piecu pēdējo desmitgažu laikā, man ir īpaši aizvainojoši būt apsūdzētam jebkādā saistībā ar šādu mēģinājumu. Es kategoriski noliedzu šīs apsūdzības.”

Arī vadošās Hizmet nevalstiskās organizācijas Turcijā un ārvalstīs izdeva nosodošus ziņojumus pagājušajā naktī. Hizmet dalībnieki pastāvīgi ir izteikuši savu kategorisko nosodījumu šādām antidemokrātiskām darbībām un ir demonstrējuši savu atbalstu  tiesiskumam un funkcionējošai demokrātijai. Fehtullah Gilena mācība un Hizmet dalībnieki visā pasaulē strādā, lai veicinātu dialogu, demokrātiju, aktīvo pilsonību, un  sociālā kohēzija ir šo apņemšanos iemiesojums.

Mēs ceram, ka tie, kas tika apsūdzēti valdības gāšanas mēģināšanā, tiks tiesāti pēc likuma un šis incidents kļūs par motivācijas avotu tam, lai stiprinātu Turcijas demokrātiju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *